Month: October 2017

Weight Loss : Case Review

คอร์สลดน้ำหนัก 16 สัปดาห์

ระยะเวลาโครงการ :
ระยะเวลา : 16 สัปดาห์ ( 4 เดือน )
เป้าหมายโครงการ :
ลดน้ำหนักขั้นต่ำตั้งแต่ 10 กก. ขึ้นไป เน้นไปที่การลดส่วนของไขมัน กระชับสัดส่วน และฟื้นฟูสุขภาพ
หลังสิ้นสุดโครงการ :
โปรแกรมนี้ออกแบบมาให้ผู้ร่วมโครงการ ปฏิบัติต่อเนื่องด้วยตนเองได้ แม้ผ่านระยะ 4เดือนแล้ว เนื่องจากผู้ร่วมโครงการไม่ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันจากเดิมมาก การรักษาวินัยต่อเพื่อลดน้ำหนักเพิ่มเติม และควบคุมน้ำหนักตัวให้คงที่ และฟื้นฟูสุขภาพองค์รวม ทั้งกล้ามเนื้อ หัวใจ หลอดเลือด สมอง และความฟิตของร่างกาย

Our story

ผู้ร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์พิเศษดังนี้

ราคาคอร์สพิเศษ

รับส่วนลด 60% จากราคาปกติ :
ราคาเต็มคอร์ส 4 เดือน 25,050.- ( รับส่วนลด -12,150.-)
ราคาคอร์สสำหรับผู้เข้าโครงการ = 7,900.-

สำหรับลูกค้าปัจจุบันของคลินิก

รับบริการ RF-Body เพิ่มฟรีอีก 4 ครั้ง มูลค่า 10,000.-

ราคาคอร์สครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายปลีกย่อยอื่นๆอีก

1. พบแพทย์เพื่อตรวจ ติดตาม และรับคำแนะนำที่เหมาะกับเงื่อนไขแต่ละบุคคล ทุก 2 สัปดาห์ [รวม 9 ครั้ง]
2. รับยาที่มีความปลอดภัยควบคุมโดยแพทย์ และรับรองโดยองค์การเภสัชกรรม และองค์การอาหารและยา ระยะเวลา 16 สัปดาห์
3. รับ Genesis เพื่อช่วยดักจับ และลดไขมันจากอาหารไม่ให้ดูดซึมเข้าร่างกาย จำนวน 14 กล่อง (มูลค่า 10,500.-)
4. รับ Special Treatment ด้วย RF Body รวม 4 ครั้ง (มูลค่า 10,000.-) ลูกค้าทั่วไป
5. รับบริการ RF Body เพิ่มอีก 4 ครั้ง รวมกับของเดิม เป็น 8 ครั้ง ( +เพิ่ม 10,000- ) สำหรับลูกค้าเก่าของคลินิก
6. ใช้ Application เพื่อติดตามผลลัพธ์ของการลดน้ำหนัก ทุกระยะ ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ จนหลังจบ 16 สัปดาห์
– สอบถาม ขอคำปรึกษาแพทย์ ผ่าน Application ได้ตลอดเวลา แม้อยู่นอกคลินิก
– รับคำแนะนำ จากแพทย์ในการปฏิบัติตัว ให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น โดยแพทย์จะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจาก App.

โครงการรับผู้สนใจเพียง 20 ท่าน

ผู้สนใจต้องตรวจสอบและผ่านเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้

อายุ

มีช่วยอายุ ระหว่าง 20 – 45 ปี
ไม่จำกัดเพศ

BMI (ดัชนีมวลกาย)

มีค่า BMI มากกว่าหรือ = 25
ตรวจสอบค่า BMI ได้ที่ >> senaclinic.com/bmi

สามารถมาพบแพทย์ได้ทุก 2 สัปดาห์

[ เวลานัดหมาย อังคาร-ศุกร์ เวลา 9:00-19:00 น. ]
[ หรือ วันอาทิตย์ 12:00-19:00 น. เท่านั้น ]

ลูกค้าคลินิก

ต้องเป็นลูกค้าที่เคยใช้บริการคลินิก
ตรวจสอบโดย Login เพื่อเช็คสิทธิ์ได้

ไม่มีโรคประจำตัว

ไม่มีโรคประจำตัว หรือแพ้ยาใดๆ
ผู้ที่มีโรคประจำตัว/แพ้ยา ต้องแจ้งให้แพทย์วินิจฉัยก่อน

ต้องปฏิบัติตามแพทย์

ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ทุกข้ออย่างเคร่งครัด
และยอมรับเงื่อนไขการยกเลิกโครงการ กรณีที่ปฏิบัติไม่ได้

เงื่อนไขที่ขอความร่วมมือจากผู้ร่วมโครงการ

1. พบแพทย์เพื่อตรวจ ติดตามผล ทุก 2 สัปดาห์ [รวม 9 ครั้ง]
2. รับประทานยาตามกำหนดเวลาที่แพทย์แนะนำ
3. บันทึกข้อมูล ประจำวัน เข้า Application ลดน้ำหนักของคลินิก เพื่อให้แพทย์ใช้ติดตามประเมินผล
เช่น อาหารที่รับประทาน กิจกรรมในแต่ละวัน การพักผ่อน รูปถ่ายความเปลี่ยนแปลง น้ำหนักที่ชั่งได้ในแต่ละวัน,…
4. ต้องแจ้ง อาการผิดปกติ ตลอดจนผลข้างเคียงให้กับแพทย์ผู้ดูแลทันที
5. ให้ความร่วมมือในการตอบคำถาม และร่วมมือในการปรับพฤติกรรมประจำวันบางอย่างตามที่แพทย์แนะนำ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
6. อนุญาต และยอมให้คลินิก คัดกรองรูปที่เหมาะสม รวมถึงข้อมูลการพูดคุย และตารางกิจกรรม เพื่อใช้ในการเผยแพร่ ให้ความรู้กับท่านอื่นๆ ในเชิงวิชาการ และการตลาดของคลินิก
7. ยอมรับเงื่อนไขการยกเลิกการร่วมโครงการกับทางคลินิก กรณีที่ผู้ร่วมโครงการ ไม่ปฏิบัติตาม คำแนะนำแพทย์ ตลอดจนไม่ให้ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวัน ตามที่ตกลงกัน

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ

ติดต่อสอบถาม และลงทะเบียนได้ที่ 025701318
คลินิกจะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งรายละเอียดให้ท่านได้มีความมั่นใจว่า ท่านมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
ได้ตลอดระยะเวลา 4 เดือนในโครงการ

ช่องทางลงทะเบียนเพิ่มเติม

ลูกค้าคลินิกที่เคยใช้ App. Clinic แล้ว สามารถไปที่
Menu [ VIP Weight Loss Program ]
เพื่อตรวจสอบว่าท่านผ่านเกณฑ์
ระบบจะวิเคราะห์และแจ้งข้อมูลท่านอัตโนมัติ
จากข้อมูลเวชระเบียนในปัจจุบัน
เช่น BMI, อายุ, โรคประจำตัว ฯลฯ

Sena Clinic : VIP Weight loss Program